Kontakt

Instytut Zdrowia i Demokracji
ul. Nowogrodzka 50/515
00-695 Warszawa

Tel.: +48 22 295 12 74
e-mail: biuro@izid.pl

SFZ 2017

Samorządowe Forum Zdrowia odbywa się w dniach 5-6 października 2017 r., to jest na rok przed wyborami samorządowymi i w momencie implementacji kluczowych reform systemu ochrony zdrowia. W tym samym czasie 65 proc. Polaków traktuje zdrowie jako priorytet (Diagnoza Społeczna 2015). Reforma ochrony zdrowia i nowy ład organizacyjny administracji publicznej prowadzi do wzrostu odpowiedzialności przy jednoczesnym ograniczeniu swobody działania samorządów. Dodatkowo samorząd staje przed wyzwaniami, jakie rodzą trzy wielkie procesy społeczne: starzenie się populacji, rozwój kapitału ludzkiego oraz odwrócenie trendu i wzrost liczby narodzin. Z tymi zagadnieniami samorząd będzie musiał się zmierzyć w ciągu najbliższych miesięcy i tym obszarom jest poświęcone Samorządowe Forum Zdrowia.

Wybór przez samorządy optymalnych działań wymaga określenia priorytetów, identyfikacji zrównoważonych rozwiązań i wskazania efektywnych źródeł finansowania. Będziemy o tym dyskutować w gronie przedstawicieli władz samorządowych i rządowych, ekonomistów, ekspertów, przedstawicieli środowisk pacjenckich, lekarskich i pielęgniarskich, menedżerów ochrony zdrowia.

Samorządowe Forum Zdrowia jest okazją do poznania najlepszych praktyk, wzorcowych przykładów działań i rekomendacji płynących z doświadczeń innych. Jest także platformą wymiany doświadczeń szefów samorządów z przedstawicielami administracji państwowej i rozwijającej się polskiej gospodarki, do udziału w której wszystkich Państwa gorąco zapraszamy.

« Powrót

 

Institute of Health and Democracy

Copyright © Instytut Zdrowia i Demokracji 2014-2021

Proszę czekać...